ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโท วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประจำปีารศึกษา 2560 ภาคต้นและภาคปลายครับ ตรวจสอบรายชื่อกันตามลิงค์ที่แนบมานี้ได้เลย 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อคุณ มาราตี 02-5048142 ในวันและเวลาราชการครับ 


ผู้เข้าชม 1321 คน UPDATE วันที่ 9/8/2017 11:10:41 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin