ประกาศรับสมัคร"โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ Young smart farmer/smart farmer" ในความร่วมมือระหว่าง สกว. และ มสธ. สำหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2563......โปรดศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครรับทุน......
ดาวน์โหลดใบสมัครที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสาร:
คุณสุกัญญา ยังน้อย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-504-8046-9
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ผู้เข้าชม 123 คน UPDATE วันที่ 10/22/2020 9:24:26 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin