การติดต่อกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

1. คู่มือและรายละเอียดในการติดต่อกับสาขาวิชาฯ เพื่อสอบถามข้อมูลด้านการเรียนการสอน อ่านเพิ่มเติม

2. เฟสบุ๊คของสาขาวิชา: Facebook: https://www.facebook.com/agristou 


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02-5048046-9

โทรสาร: 02-504-3578ผู้เข้าชม 122 คน UPDATE วันที่ 4/10/2023 12:12:52 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin