ประกาศรับสมัครนักศึกษา/ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน ประจำปี 2565

โดยหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ในหลักสูตรบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน ประจำปี 2565 เหมาะสำหรับบุคลากรของสหกรณ์และธุรกิจชุมชนทุกภาคส่วน คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน ผู้ที่สนใจสามารถคลิ๊กได้ที่ รายละเอียดตามแนบ
ผู้เข้าชม 301 คน UPDATE วันที่ 9/29/2022 12:19:27 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin