-รายงานคำพรรณาลักษณะงานเลขานุการกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ อ่านเพิ่มเติม
- คำพรรณาลักษณะงานของเลขานุการกิจ สาขาวิชาฯ รายบุคคล อ่านเพิ่มเติม
-โครงสร้างการบังคับบัญชาและอัตรากำลังของหน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาฯ อ่านเพิ่มเติม......
ผู้เข้าชม 130 คน UPDATE วันที่ 4/18/2022 12:36:13 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin